Nic-007 کانی آرزو دارد یک پالتو و شلوار داشته باشد

900,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

کانی کلاس دوم راهنمایی در خانواده ۶ نفره، دو خواهر و یک برادر می‌باشد، پدرش کارگرفصلی بوده و در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور