Nic-008 سینا آرزو دارد کیف و کفش برای مدرسه داشته باشد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سینا کلاس پنجم ابتدائی می‌باشد و در خانواده ۵ نفره یک خواهر و یک برادر دارد و پدرشان کشاورز هستن و کشاورزی به روش سنتی و دمی می‌باشد با در آمد ناچیز

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور