Nic-009 ستایش آرزو دارد لباس مدرسه داشته باشد

600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

ستایش در خانواده ۴ نفره یک برادر دارد، پدر ستایش در تاکسی تلفنی کار می‌کند و مستاجر می‌باشند و مشکل اعصاب روان دارد.

 

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور