Nic-0101 کالین آرزوی لباس نو دارد

1,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سما ۶ سال دارد کلاس اول ابتدایی میخواند سما در یک خانواده ۵ نفره با پدر و مادر و یک برادر و خواهر بزرگتر از خود در یکی از روستاهای مرزی شهرستان ارومیه در یک خانه کوچک استیجاری با وضعیت نا مناسب زندگی می کنند پدر سما کارگر فصلی می‌باشد وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور