Nic-011 رها آرزوی داشتن کاپشن و کفش دارد

900,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

رها ۸ سال دارد. او یک خواهر و یک بردادر دارد. پدر رها در زندان است . آنها در روستای بادکی در خانه ای استیجاری زندگی می کنند. رها دوست دارد هنگام ملاقات پدر در زندان، کاپشن و کفش به تن داشته باشد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور