Nic-0172 هیمن آرزوی داشتن لباس ورزشی دارد

1,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1403/03/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

هیمن 11 سال دارد کلاس 5 ابتدای میخواند. در یک خانواده 3 نفره همراه مادر و برادرش در طبقه پایین پدر بزرگ مادری در یکه از محله های شهر ارومیه زندگی میکنند. پدرش در کشور عراق همراه برادرش در یک تصادف فوت نمودند مادرش برای مخارج زندگی کار بسته بندی انجام میدهد

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور