Nic-103 عمار آرزوی لباس و کفش دارد

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

عمار ۱۰ سال دارد اما یک سال است ترک تحصیل کرده (به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه سرویس مدرسه) در یک خانواده ۴ نفره با پدر و مادر و خواهر کوچکتر از خود در منطقه ای فقیر نشین از حومه ارومیه در یک خانه اجاره‌ای و کوچک زندگی می کنند پدر عمار کارگر ساختمانی می‌باشد وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور