Nic-104 عماد آرزوی لباس نو و کیف مدرسه دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

عماد ۶ سال دارد. کلاس اول ابتدایی میخواند ،عمار در یک خانه ۴ نفر با پدر و مادر و یک برادر بزرگتر از خود در یکی از روستاهای مرزی از توابع شهرستان ارومیه در یک خانه ای با سقف چوبی و قدیمی ساخت زندگی میکند پدر امید به چوپانی در روستای خود مشغول می‌باشد وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور