Nic-105 امید آرزوی کفش دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

امید ۱۲ سال دارد کلاس ششم ابتدایی میخواند در یک خانواده ۶ نفره با پدر و مادر و مادر بزرگ و دو تا از برادرهای خود در یکی از روستاهای مرزی شهرستان ارومیه در خانه اراثتی بصورت امانت زندگی می کنند پدر امید مادر زادی ناقص العضو می‌باشد وضعیت مالی ضعیفی دارند نیاز مند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور