Nic-106 هارون آرزوی اسباب بازی دارد

1,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

هارون ۵ سال دارد کلاس آمادگی میخواند، هارون در یک خانواده ۳ نفره همراه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری خود در یکی از محلات فقیر نشین ارومیه در یک خانه کوچک زندگی میکند پدر هارون از ۴ سال پیش خانه را ترک کرده و سرنوشت نامعلومی دارد مادرش نیز ازدواج مجدد نموده وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو : 

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور