Nic-107 سیروان آرزوی لباس نو و کفش دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سیروان ۸سال دارد کلاس دوم ابتدایی میخواند در یک خانواده ۶ نفره  با پدر و مادر و مادر بزرگ و دو تا از  برادرهای خود در یکی از روستاهای مرزی شهرستان ارومیه در خانه اراثتی بصورت امانت زندگی می کنند پدر سیروان مادر زادی ناقص العضو می‌باشد وضعیت مالی ضعیفی دارند نیاز مند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور