Nic-141 آرمند آرزوی داشتن آبگرمکن دارد

7,600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/11/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

آرمند 12 سال دارد. همراه پدر و مادر و خواهر کوچکترش زندگی میکند پدر چوپان روستا می‌باشد مادر خانه دار و دارای پرونده پزشکی در خانه بهداشت تحت کنترل پزشک می‌باشد در یکی از روستاهای مرزی از توابع شهرستان ارومیه در یک پارکینگ بدون امکانات زندگی میکن و از نظر مالی ضعیف نیازمند کمک میباشن

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور