Nic-142 زهرا آرزوی داشتن کاپشن و کیف دارد

2,800,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/03

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

زهرا 11 سال دارد.همراه مادرش و دو برادر کوچکتر از خودش در یک منزل اجاره ای در حومه ارومیه زندگی میکنند.پدرش در زندان می‌باشد و مادرش خانه دار نیازمند کمک مالی میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور