Nic-143 الینا آرزوی داشتن لباس دارد

1,600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/03

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

الینا 9 سال دارد. کلاس سوم ابتدایی میخواند الینا با با خواهر کوچکتر از خود با پدر و مادر خود در یکی از روستاهای مرزی حومه ارومیه زندگی میکند. پدرش نگهبان یکی از تالارهای ارومیه می‌باشد و هفته ای یک روز مرخصی دارد برای سر زدن به خانه میرود در خانه پدری خانمش زندگی میکنن

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور