Nic-146 یاسین آرزوی داشتن لباس و کیف دارد

2,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

یاسین ۱۱ سال دارد. کلاس ششم ابتدایی میخواند با مادر بزرگش در شهر ارومیه منطقه عطایی در یک خانه کوچک با وضعیت نامناسب زندگی میکنند. پدر و مادر یاسین هر دو در زندان مرکزی ارومیه در حال گذراندن حبس خود می‌باشند وضعیت مالی مناسبی ندارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور