Nic-147 علی آرزوی داشتن لباس و کفش دارد

2,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

علی ۱۲ سال دارد. کلاس هفتم میخواند علی با خواهر و مادرش درمحله کشتارگاه شهر ارومیه زندگی می‌کنند در علی فوت کرده و مادر علی در یک حادثه ناگوار از پشت بام به زمین می‌افتد و فلج کامل می‌باشد در طبقه پایین خانه مادر بزرگی بدون هر گونه امکانات در وضعیتی نامناسب زندگی میکنند و نیازمند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور