Nic-148 سجاد آرزوی داشتن دوچرخه دارد

6,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سجاد ۱۲ سال سن دارد. کلاس هشتم میخواند سجاد با پدر و مادر و خواهر کوچکش در یکی از مناطق فقیر نشین ارومیه در یک خانه اجاره‌ای کوچک زندگی میکنند پدر سجاد بیمار و کارگر فصلی می‌باشد و سجاد یک کلیشه خراب و کلیه دیگرش کم کار می‌باشد از نظر مالی وضعیت پایین دارند و نیازمند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور