Nic-152 محمد آرزوی داشتن لباس دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

محمد ۱۲ سال دارد. کلاس ششم ابتدایی درس میخواند. محمد با پدر و مادر و خواهر کوچکش در یکی از روستاهای شهرستان ارومیه زندگی میکنند پدرش کج کار می‌باشد در روستاهای مجاورش کج کاری میکند مادر محمد عمل جراحی قلب انجام داده وضعیت مالی ضعیفی دارند و نیازمند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور