Nic-153 وفا آرزوی داشتن لباس دارد

2,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

وفا ۱۱ سال دارد. کلاس پنجم ابتدایی میخواند وفا با پدر و مادر و برادر خودش در یکی از روستاهای شهرستان ارومیه زندگی میکنند پدر وفا در مزارع مردم کار میکند و در زمستان نگهبان یکی از سرد خانه های منطقه خودش می‌باشد مادر وفا بعلت نارسای کلیوی تحت نظر پزشک می‌باشد وضعیت مالی مناسبی ندارند و نیازمند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور