Nic-154 عرفان آرزوی داشتن دوچرخه دارد

6,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

عرفان ۱۲ سال دارد. کلاس ششم میخواند. عرفان همراه مادر خود در منطقه ابوذر از توابع شهرستان ارومیه در یک خانه اجاره‌ای با یک اتاق و هال کوچک زندگی می کنند پدر عرفان در یک درگیری محلی جانش را از دست داده و نیازمند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور