Nic-156 امیر علی آرزوی داشتن دوچرخه دارد

5,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

علی ۱۲ سال دارد. کلاس ششم ابتدایی می‌خواند. امیر علی با مادر و برادر کوچکتر از خود در منطقه رافا از توابع شهرستان ارومیه در یک خانه اجاره‌ای زندگی می کنند پدر خانواده چند سال پیش خانه را ترک کرده و مادرش در منازل برای نظافت کار میکند وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور