Nic-157 اروین آرزوی داشتن لباس و کفش دارد

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

اروین 5 سال دارد. درس آمادگی میخواند. اروین با خوار و مادرش در یک خانه کوچک که فقط شامل آشپزخانه و یک هال کوچک می‌باشد در حیاط مادر بزرگش زندگی میکنند و از برای حمام و سرویس بهداشتی از خانه مادر بزرگی استفاده میکنند پدرش برق کار بوده و متاسفانه در یکی از ساختمانها در حال کار دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده وضعیت مالی ضعیفی دارند و نیازمند کمک میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور