Nic-161 یوسف آرزو لباس و کفش دارد

2,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

یوسف 11 سال دارد. کلاس پنجم میخواند یوسف همراه پدر و مادر و خواهر در روستای باوان از توابع شهرستان ارومیه در خانه پدربزرگش زندگی میکنند پدرش بر اثر سکته قلبی نیمه از بدنش فلج می‌باشد و مادرش خیاطی برای گذران زندگی انجام میدهد وضعیت مالی ضعیفی دارند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور