Nic-162 سودا آرزو عروسک بزرگ دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سودا 8 سال دارد. کلاس دوم ابتدایی میخواند سودا در یک خانواده 3 نفره همراه پدر و مادر خود در یکی از روستاهای مرزی شهرستان ارومیه زندگی میکنند پدر سودا کشاورز محصول دمی هست و مادرش خانه دار سودا تحت نظر پزشک خانه بهداشت می‌باشد برای مشکل کلیوی ، و از نظر مالی ضعیفی میباشند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور