Nic-168 بادش آرزو لباس ورزشی دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

بارش 7 سال دارد. کلاس اول ابتدایی میخواند. بارش همراه پدر و مادر خود در روستای باوان از توابع شهرستان ارومیه در خانه پدر بزگی زندگی میکنند پدرش کارگر فصلی می‌باشد و مشکل قلبی و زیر نظر دکتر هستن مادرش خانه دار و از نظر مالی ضعیف میباشند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور