Nic-169 دیار آرزو لباس و کفش دارد

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

دیار 15 سال دارد. بعلت نابینا بودن درس نمی‌خواند. دیار همراه پدر و مادر و خواهر خود در یکی از روستاهای شهرستان سلماس زندگی میکنند پدرش معلول می‌باشد و مادرش خانه دار تنها درآمد این خانواده از طریق یارانه و کمک هزینه اداره بهزیستی می‌باشد و شدیداً از نظر مالی ضعیف میباشند و نیازمند کمک مالی میباشند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور