Nic-170 فاطمه آرزو لباس دارد

3,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

فاطمه 14 سال دارد. کلاس هشتم میخواند. فاطمه در یک خانواده 6 نفره همراه خواهر و برادران و پدر و مادر خود در یکی از روستاهای مرزی شهرستان سلماس در یک خانه قدیمی زندگی می کنند پدر فاطمه برای کار کارگری به کشور عراق میرود و درکشور عراق در یک تصادف ناگوار قطع نخاع میشود مادرش خانه دار می‌باشد گذران زندگی این خانواده فقط از کمک های مردمی می‌باشد و شدیداً نیازمند کمک میباشند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور