طرح توزیع صبحانه مدارس

بسیاری از دانش‌آموزان مدارس ابتدايی در مناطق فقيرنشين حاشيه شهرها و روستاها، بدون صرف صبحانه به مدرسه می‌روند و گاهی به دليل فاصله زیاد خانه از مدرسه، مسيری طولانی را پياده طی می‌كنند. متاسفانه بیش‌تر آن‌ها حتی شب قبل، شام هم نخورده‌اند و به دليل افت قند خون، سر کلاس دچار ضعف شدید می‌شوند. از آنجايی كه در چنین شرایط سختی، آموزش کودکان با مشكل جدی مواجه می‌شود، طرح توزيع صبحانه در مدارس کمک بزرگی است که در مناطق فقيرنشين، بارها انجام شده و كارخانه‌های توليد مواد غذايی نیز همكاری سخاوتمندانه‌ای داشته‌اند.
شما هم می‌توانيد در این پروژه سهیم شوید.